FDI-BS350 безжична интеркомна система поддържаща 8 станции разговарящи помежду си едновременно и може да се дели на групи.

До 2км обхват!

FDI-BS450 бежична система създадена да работи за мащабми събития и продукции. Много базови станции могат да работят заедно свързани през IP с до 128 мобилни станции разговарящи едновременно с 3 нива на команди.

HDI-BS180 е проектиран за комуникация между режисьор и оператор(и). Поддържа множество безжични станции, но само 2 сот тях могат да говорят едновременно.

Wireless Tally  е безжична система за сигнализация между видео смесител и камери.

logo-dobr-ang1-w.png

Всички права запазени  © 2020 by GDRSystems