top of page

->

->

Sport LED Displays

Като LED видео дисплеи за спорт се обозначава всеки един дисплей, който в голяма степен е предзначен за монтаж и използване при отразяване на спортни събития. Такива са екраните изобразяващи резултати на стадионите, в спортните зали, както и такива за рекламни съобщения 

LED sport екраните за резултати, видео и графика не се различават от останалите LED екрани. Разликата е в системата за управление на изобразяваните на тях резултати в зависимост от спорта. В повечето случаи това са постоянно монтирани екрани, като има и такива монтирани на ремарке за лесна мобилност.

Специфични спортни LED екрани са тези по периметъра на спортното събитие и поради тази си причина се наричат "периметърни".  Всеки от Вас ги е виждал на стадиона в близот до страничната линия или в спортната зала разположени около терена. Периметърните LED екрани са основно за изобразяване на рекламни съобщения под формата на графики и видеа и поради близостта си със спортния терен те са покрити с мека гума покрай светодиодите за да предпазят играчите от наранявания и самите светодиоди от повреда при сблъсък с играч или например - футболна топка. Тези LED екрани обикновено са лесно преместваеми и обслужваеми.

logo-dobr-ang1-w.png
bottom of page