top of page

Серията EVO Max на Autel Robotics придобива сертификат C2

Updated: Apr 7Autel актуализираха изискванията си за сертифициране на своите дронове и обявиха предстоящите промени в съответствие с регламентите на ЕС за дроновете.


Екипът на Autel съобщи успешното получаване на сертификат C2 за серията EVO Max, с което отбелязват важен етап в спазването на изискванията на Европейския регламент за дроновете (ЕС) 2019/945 (R945). Това постижение подобрява възможностите и предоставя на потребителите по-голяма свобода при оперирането с дронове.


За да се спазят най-новите регулаторни стандарти, Autel препоръчва актуализация на фърмуера за сертифициране C2 на серията EVO Max.

От 1 януари 2024 г. пилотите могат да оперират в рамките на "отворената категория", подкатегория A2, след като преминат онлайн обучение, известно като сертификат за компетентност A2 (A2 CofC). Това удостоверение позволява и операции в подкатегория A3.


Autel насърчава потребителите да посетят уебсайта на Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация" за информация относно получаването на това обучение и изпит, които могат да се проведат във всяка държава членка на EASA.


Изпълнението на строгите стандарти за сертифициране на C2 включва сътрудничество с Applus, одобрен нотифициран орган на EASA, който работи , за да гарантира, че всички изисквания за C2 са старателно тествани и изпълнени преди EASA да разреши маркировката за клас.


За да се удостовери сертифицирането на серията EVO Max, Autel препоръчва на потребителите да посетят уебсайта на Applus: https://apps.applus.com/microsites/fecip/list?name=&number=0370-UAS-0008

Autel изказва благодарност за постоянната подкрепа и участие на общността на Autel.Как да подадете заявление за идентификационен етикет за клас C2:


Стъпка 1: Проверете и актуализирайте фърмуера на вашето въздушно превозно средство до последната версия V1.7.0.123.


Стъпка 2: Проверете цвета на светодиодния индикатор на предните рамена (когато въздухоплавателното средство е включено).


Стъпка 3: Посетете Support-Autel Robotics и предоставете следната информация за допълнителна проверка.


1. SN на въздухоплавателното средство; (Отидете на [More - Settings - More - About] в RC)

2. Снимка на светодиодния индикатор;

3. Вашата информация за доставка.


Стъпка 4: Изчакайте допълнително известие от екипа за поддръжка и получете окончателния етикет C2.За поръчка и повече информация посетете нашия онлайн магазин тук:15 views0 comments

Comments


bottom of page